qsdsqdsdq
     НАЧАЛО        Хотели в Каваци        Хотели в Созопол         Лятна ваканция в Каваци - хотел АИА с АИАТУР        Квартира в Каваци  
   1 ЗА ХОТЕЛ АИА, КАВАЦИТЕ 1 БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ 1 ЗА БЪЛГАРИЯ 1 ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
   1  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1  Хотел "БОБЧЕВ" 1  АИА ТУР 1  СОЗОПОЛ ТУР
Български English Deutsch Русский poland czesh
» Двойна стая №1
» Двойна стая №2
» Двойна стая №3
» Двойна стая №4
» Двойна стая №5
» Двойна стая №6
» Двойна стая №7
» Двойна стая №8
» Двойна стая №9
» Летища в България
» ЕКСКУРЗИИ
» ГАЛЕРИЯ I
» ГАЛЕРИЯ II

Bulgaria   8130,
Sozopol ,
Musala str 7

tel/fax:
+359 550 22429
+359 550 23925

GSM:
+359 898 686217
+359 898 654320

ICQ: 224177329

ICQ: 224177329
skype: aiatour
 mailto:aiatour@abv.bg

 Хотели в Созопол
 
 ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Туризмът e пътуване /разходка/ с цел възстановяване и почивка. Туристическото пътуване е свързано с опознаване на нови селища и местности, на бита и културните особености на хората. Туристите попадат в нова среда и се откъсват от ежедневието си, което е дълбокият смисъл на туризма като дейност.
Към туризма се отнасят и дейностите, подпомагащи пътуванията; осигуряващи почивката на пенсионери, деца, ученици, студенти и други групи от населението.
ІІ. Значение на туризма.
Значението на отрасъла се определя от мястото му в стопанската структура и влиянието му върху населението.
В условията на стопанска криза туризмът е един от малкото отрасли, които са печеливши и чиято “продукция” има пазар в страната и в чужбина. През 1999г. той създава около 3% от БДС в страната, а чистите приходи от него са около 300млн. долара. От туристическите услуги се получават приходи във валута срещу “износ” на стоки и услуги чрез чужденците, които посещават България. Част от приходите в туризма са преки /от храна и нощувки/, а друга част са косвени /транспорт, търговия, посещения на музеи, театри, концерти и др./. Чрез туризма се съдейства за развитие на екологичното земеделие, транспортната инфраструктура, търговията и други обработващи и обслужващи отрасли и дейности. Това е доказателство за голямото стопанско значение на туризма и за неговото приоритетно място в стопанската структура на България.

Туризмът има и социално значение. То се изразява в: осигуряването на доходи, трудова заетост за около 2,4% от всички заети лица в страната, пълноценно използване на свободното време ; съдействане за опазване здравето на хората и повишаване на трудоспособността им; задоволяване културно-познавателни потребности и др.

Туризмът съдейства и за подобряване на междудържавните отношения, с което нараства политическото му значение.

Той дава възможност за обогатяване културата на българското население чрез общуването му с представители на различни народи и за придобиване на чуждоезикови знания.

Туризмът влияе и върху демографското развитие на селища и региони чрез привличането в туристическия бизнес на млади хора.

Отрасълът има и екологично значение, тъй като оказва влияние върху екологичната обстановка в страната в 2 аспекта:

- Западните туристи изискват екологично чиста обстановка. В тази връзка развитието на туризма е немислимо без строги мерки за опазване на природната среда и подобряване чистотата на селищата. Тези мерки са функция на общата култура на българското население и в частност - на екологичната му култура.

- Туристическите пътувания обикновено са свързани със замърсяване на селища, паркове и други туристически обекти. Това налага към туристическите услуги да се включват разяснения по “режимите на ползване” на определени територии.

 

 Развитие на туризма в България.
Под различни форми /религиозен, познавателен и др./ туризмът съществува още преди Освобождението. Организираният туризъм датира от 1895г., когато е основан БТС. От тогава започва и изграждането на туристическата база в България - хижи, заслони и др. Първата масова туристическа проява е изкачването на Черни връх през 1895г., чийто организатор е Алеко Константинов. До средата на ХХв. в.....Още


 Видове туризъм.
Въз основа на различни критерии могат да бъдат разграничени следните видове туризъм: 1. Според мястото, където се извършва туристическото пътуване могат да се разграничат планински, морски, речен и др. видове туризъм. 2. Според целта на пътуванията туризмът е познавателен, рекреативен, конгресен, ловен, балнеолечебен, вилен, религиозен, научен, спортен и др. 3. Според времето, за.....Още


 Фактори и ресурси за развитието на туризма.
Върху развитието на отрасъла влияят множество фактори -природните условия, стопанското развитие, политическата обстановка, етно-културният облик на населението, географското положение, богатото историческо и културно наследство, държавната политика в областта на туризма и законодателството, рекламната дейност, наличие на квалифицирани кадри и др. Те могат да се обединят в две групи - природни.....Още 
Контакти
България  Созопол 8130  ул.Мусала
тел/факс: 00359 (0) 550 22429
тел/факс: 00359 (0) 550 23925
GSM: 00359 (0) 898 686217
GSM: 00359 (0) 898 654320
ICQ: 224177329
skype: aiatour My status
aiahotel@abv.bg


Горещи оферти 
Магичен свят - строителна фирма
Двойна стая 1


Двойна стая 2


Двойна стая 3


Двойна стая 4


Двойна стая 5


Двойна стая 6


Двойна стая 7


Двойна стая 8


Двойна стая 9


 
    Хотели в Созопол |     Партньори |     Условия и срокове на плащане